Dental Group - Tandvård i omsorgen

 

Intyg -  Nödvändigt Tandvårdskort

Om kommunen bedömer att man har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får man ett erbjudande om munhälsobedömning. 

Man får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård. Det kan till exempel vara distriktsjuksköterskan, biståndshandläggaren, personal på äldreboendet eller sjukhemmet eller någon från hemtjänsten som bedömer att man har ett behov och skickar in en ansökan. 

 

 

Det är landstinget eller regionen som avgör om man får intyget. Om man inte har någon kontakt med kommunen, utan i stället får vård i hemmet av närstående, kan man själv ta kontakt med enheten för tandvård i det landsting eller region där man bor. 

Om landstinget eller regionen godkänner ansökan brukar intyget skickas dit man bor.