Dental Group - Tandvård i omsorgen

 

Information till omvårdnadspersonal

Inför varje tandvårdsbesök kommer personal från Dental Group både ha kontaktat sjuksköterska och bokat tid för besök samt anmäla sin närvaro på sjuksköterske-expeditionen. 

Vi kommer även att ha skickat en individuell kallelse till vårdtagaren inför besöket, så anhörig och/eller god man kan delta.

Vid besök till patienter som tackat ja till tandvård från Dental Group kommer tandläkare och tandhygienister att behöva en medicinsk-dokumentation inför olika behandlingar.  

De vårdtagare som tackat ja till tandvård från oss kommer att få en regelbunden tandvård enligt ett bestämt revisionsschema.

Vi handleder personal i den dagliga munvården, som är ett moment i omvårdnadsarbetet. I samband med besöket kommer vi att utvärdera vårdtagarnas behov av tandvårdsmaterial och regelbundet skicka produkterna direkt hem till brukaren, efter kontakt med anhörig eller god man.

Vi anordnar kurser i munvård och oral hälsa samt ROAG för sjuksköterskor.