Dental Group - Tandvård i omsorgen

Patientavgifter

När patienten har betalat 1.100 kr utfärdas ett frikort för sjukvård, som gäller under tolv månader från det första registrerade besöket. Patienten ansvarar själv för högkostnadskort och frikort. Frikortet gäller över hela Sverige .

Stockholm 200 kr 100 kr
Uppsala 150 kr 100 kr
Sörmland 150 kr 100 kr
Västra Götaland 200 kr 100 kr
Halland 150 kr 100 kr
Skåne 200 kr 100 kr
Blekinge 150 kr 150 kr
Östergötland 150 klr 100 kr