Dental Group - Tandvård i omsorgen

Patient

Information till Dig som omfattas av den Nödvändiga Tandvården i omsorgen eller har en diagnos och omfattas av F-tandvård

Tandvård

Som patient i Dental Group får du hembesök av tandläkare och tandhygienister regelbundet. 

Tandläkaren utför undersökning, diagnostik och behandling. 

Hygienisten besöker dig efter ett individuellt anpassat schema, s.k revision, för profylaktiska insatser.

Var 

Behandlingen sker i hemmet av såväl tandläkare som tandhygienist. Personalen har med sig allt material som krävs för arbetet.

Ekonomi 

Tandvård i omsorgen, den så kallade Nödvändiga Tandvården, är en subventionerad tandvård och innebär att patienten endast erlägger patientavgift och får en stämpel i högkostnadskortet. 

När beloppet i högkostnadskortet har uppnått 1.100:- är vården kostnadsfri under 1 år från första stämpeldatum.

Akut

Vid akuta besvär kontaktar Du Dental Groups reception och får hjälp av en tandläkare eller tandhygienist som kommer på ett hembesök inom fyra dagar - enligt landstingets bestämmelser.


Remissinstans

Om Du har behov av mer omfattande tandvård som måste utföras på en tandläkarmottagning har vi ett samarbete med AGEA-dental på Danderyds sjukhus Hus 50.

Kontaktinformation

 Kontakta oss i receptionen på telenr:  08-767 01 60