Dental Group - Tandvård i omsorgen

 

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Det som avgör om man kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. 

Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år, och så pass stort att man behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Sådant som ålder, vilket behov av tandvård man har eller den privata ekonomin har ingen betydelse för bedömningen. 

Även om behovet av tillsyn är mindre kan man också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om man har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om man har ett omfattande psykiskt funktionshinder. 


Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma: 

Man kan få Nödvändig tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och man: 

• bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboenden 

• får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet 

• bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg 

• har en omfattande psykisk funktionsnedsättning 

• har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Hjälpen består av två delar:

Om man får särskild hjälp med tandvård på grund av ett omvårdnadsbehov finns det två förmåner som man kan få tillgång till. Dels en så kallad Uppsökande munhälsobedömning och dels tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad Nödvändig tandvård.

Bedömning av munhälsan s.k. Uppsökande munhälsobedömning.

• För att få svar på om man behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre brukar man få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning och är en enkel undersökning som görs där man bor. 

Undersökningen kostar ingenting.

• I samband med bedömningen kan man också få råd och anvisningar om hur man bäst sköter tänderna.

 

Nödvändig tandvård

• Man kan också få så kallad nödvändig tandvård. Det innebär att man kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

• Man kan då få sådan tandvård som underlättar så att man till exempel lättare kan tugga och slipper smärtor och obehag i munnen.         

• Om tandläkaren tycker att det är tveksamt om tandvården är nödvändig eller om man behöver större behandlingar, till exempel sådana som innefattar kronor, broar och implantat, ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till landstinget som får bedöma om man ska få tandvården som nödvändig tandvård.