Dental Group - Tandvård i omsorgen

Forskning

 

Dental Group verkar för att hitta nya, effektivare metoder för att kartlägga och identifiera metoder för att kartlägga och identifiera orala smärttillstånd hos vårdtagare. 

Ambitionen är att underlätta omvårdnadssituationen för både vårdtagaren och omvårdnadspersonalen

 

Ökad kunskap ger ökad kvalitet

 

Pågående forskningsprojekt

Från och med vecka 50, 2013 startade vi ett forskningsprojekt i Stockholm som handlar om Oral Hälsa. Vi beforskar Oral Hälsa på vårdtagare i Sverige.

Vi undersöker vårdtagarnas tänder och munhåla och vi använder endast en spegel och en ficklampa vid undersökningstillfället. Syftet med projektet är att fastställa den orala hälsan hos den åldrande befolkningen i Sverige och ta fram nya metoder för att kartlägga smärttillstånd i munnen. 

Våra fynd kommer att sammanställas och redovisas till vårdenhetens personal. Undersökningen är helt kostnadsfri för såväl vårdtagaren som för vårdenheterna.

 

Undersökningen är smärtfri och kan liknas vid en munhälsobedömning. 

Dental Group tar dock hänsyn till fler parametrar, som är av intresse för forskningsprojektet, än vad man gör vid en ordinarie munhälsobedömning. 

 

 

Forskningsprojekt avseende Oral Hälsa i bolaget Dental Group.