Dental Group - Tandvård i omsorgen

 

 

 
Dental Group är ett tandvårdsföretag som bedriver tandvård i omsorgen.  
Vi har 10 års erfarenhet av mobil tandvård i Sverige och har under denna period utvecklat "tandvård på plats". Vi besöker våra kunder inom såväl äldreomsorg som hemtjänst. 
Vi lägger ner mycket arbete på kundens vårdbehov och materialbehov samt tillser uppföljning av dessa insatser. 
 

LÄS MER

 


AKUTVÅRD


FORSKNING


WEBBSHOP


KONTAKT